top of page

Verdere notities instemming-7:

Ø Instemming-7 nog niet gedaan.

Verdere notities instemming-6:

Ø Instemming 6 nog niet gedaan.

Notities modellering.

Inhoudelijk modelleringsrapport beschikbaar, zie Doc. 8.

Verdere notities instemming-5:

Met toestemming voorzitter OR: herzien design zal goedgekeurd worden, na inzage concept, en dit om tijd te sparen.

Verdere notities instemming-4:

Zie Doc. 6 hieronder.

​Verdere notities Instemming-1:

--geen--

Compacte

route-kaart

 

Welke onderdelen zitten er

 

wel en niet in?

 

Op een A4.

pdf-file-3-512 in rgb 16-16-96_edited.png

Klik op

icoon voor

download.

Dit is een zakelijke toepassing.

>Helaas komt die niet mobiel beschikbaar.

>Op tablet geoptimaliseerd voor Safari op 50% .lettergrootte in portret-modus

> Op andere tablets waarschijnlijk deels zichtbaar.

Dank voor je begrip.

Organisatie:

Functie:

Design-nummer:

Jouw route-kaart

KLAAR

Item 0.2-0.6

Bepaling Selectie-noodzaak in SbR

0.2
0.1

Welke C.A.O. of A.V.V. geldt?

NVT, uwv-arrangement geldt.

Is er psychologische selectienoodzaak?

NEE / JA

KLAAR

Verheldering ontslagrechtelijke positie.

Is sprake van massa-reorganisatie?

! Let op nee/ja-switch: die staat op nee totdat inschatting is gedaan.

INDIEN "NEE" = geen massa-reorganisatie > ga dan verder naar Item 1. ▼

NEE / JA

KLAAR

..............0.3..

0.3

Doc. 1

Klik op icoon voor PDF (als link niet werkt is document nog niet klaar):

Doc. 1 : Nadere uitwerking van Psychologische Selectienoodzaak.

Ook: opmerkingen O.R. over dit punt, en amenderingsvoorstellen.

Altijd

Verplicht

Verplicht

bij

SbR

Verplicht

bij

SbR

Hoofdtypering van selectievraag:

SbR : Selectie-bij-Reorganisatie, of

RIS : Reguliere Intreeselectie

KLAAR

0.4-

0.5-

0.6:

In jouw

route?

Niet:

indien

CAO

NEE / JA

Inschatting: conflict pychol. selectienoodzaak

<> UWV-selectievrijheid?

0.4
0.6

Inschatting: verleent UWV selectievrijheid

(="niet-uitwisselbaarheid") ?

NEE / JA

NEE / JA

Is beroep tegen daadwerkelijk negatieve

UWV-uitspraak wenselijk?

0.5

Doc. 2

Klik op icoon voor PDF (als link niet werkt is document nog niet klaar):

Doc.2: Nadere uitwerking van Slaagkansen Verzoekschrift tegen UWV-uitspraak.

Ook: opmerkingen O.R. over dit punt, en amenderingsvoorstellen.

Item 0.7

Verkrijging Selectie-vrijheid in SbR

voor reorganisaties via UWV

Het afwikkelen van de reorganisatie met het UWV is een proces dat wij niet ondersteunen. Wel leveren wij daarvoor bovenstaande informatie aan. Hieronder geven we daarom alleen een aantal cruciale stappen in dat proces weer, alsmede het verloop van een eventuele verzoekschriftprocedure. Voor meer informatie: de (HR-)afdeling die dit UWV-proces ondersteunt / heeft uitbesteed.

Notities, bijgewerkt t/m punt x/:

Datum: Ø

Item 0.7 nog niet bijgewerkt

KLAAR

Eerst valideringonderzoek vooraf?

0.0
report-3-128_edited_edited_edited.png

Klik op icoon voor PDF (als link niet werkt is document nog niet klaar/niet relevant):

.Doc. 3: Haalbaarheidstoets Valideringsstudie.

.Ook: opmerkingen O.R. over dit punt, en amenderingsvoorstellen.

report-3-128_edited_edited_edited.png

Klik op icoon voor PDF (als link niet werkt is document nog niet klaar/niet relevant):

Doc. 4: Valideringsrapport.

Doc. 3

Doc. 4

1.0

Kern van het selectiedesign -

eerste voorstel

NEE / JA

KLAAR

0. :

In jouw route?

! Let op nee/ja-switch: die staat op nee totdat inschatting is gedaan.

! Let op nee/ja-switch: die staat op nee totdat inschatting is gedaan.

! Let op nee/ja-switch: die staat op nee totdat beslissing is gedaan.

Item 0.4-0.5-0.6....

INSTEMMING-2

​Verdere notities Instemming-2:

--geen--

Item 0.3.......................

INSTEMMING-1 

NEE / JA

KLAAR

KLAAR

Item 0............................

INSTEMMING-3  

NEE / JA

NEE / JA

Herzien selectie-design uitvoerbaar?

Bewijzen
Zero-Contact
= Verleden

*Tab. 1

2.
report-3-128_edited_edited_edited.png
report-3-128_edited_edited_edited.png

Klik op icoon voor PDF (als link niet werkt is document nog niet klaar.

.Doc.6: Redenen waarom eerste designvoorstel niet haalbaar wordt geacht.

Ook: opmerkingen O.R. over dit punt, en amenderingsvoorstellen.

Klik op icoon voor PDF (als link niet werkt is document nog niet klaar.

.Doc.7: Indien opdracht is afgebroken na 1e of 2e voorstel: redenen daarvoor.

Doc. 6

Doc. 7

3.0
report-3-128_edited_edited_edited.png

*Doc. 5

Is eerste selectie-design haalbaar in uitvoering?

KLAAR

NEE / JA

Zero-Contact
= Verleden
Bewijzen

NEE / JA

KLAAR

Tab. 2

▲Helaas is in dit stadium deze (cruciale) tabel nog niet

op alle tablets zichtbaar. Wordt aan gewerkt.

Klik op icoon voor PDF (als link niet werkt is document nog niet klaar/niet relevant):

Doc. 5: Selectie-kerndesign in eerste voorstel.

En: Hoe zijn ervaringsdomeinen geformeerd

(uit functiewaardering. etc)?

! Let op nee/ja-switch: die staat op nee totdat beslissing is gedaan.

Item 2.............................

INSTEMMING-4  

NEE / JA

! Let op nee/ja-switch: die staat op nee totdat beslissing is ged