top of page

Twee
opdracht-formules met vaste prijs

Twee stapelbare formules
met vaste prijs

2/ BSD
Basis
Selectie
Design

Soms laadt dit scherm langzaam.
Dank voor je geduld!
0-3 - SELPO-plaat - Twee vaste formules voor opdrachten - v19.png

1/ ROP
Restitueerbaar
Oriëntatie
Programma
Design

1/ ROP
Restitueerbaar
Oriëntatie
Programma

Light
Medium
Max

Integrale dienst

​​

Wat is het grootste verschil in een paar woorden tussen het Restitueerbare Oriëntatie-programma (ROP) en het Basis Selectie-design (BSD)?

"Niets schriftelijk in het ROP".

In het oriëntatie-programma maken we geen schriftelijke adviezen. De reden is, dat die vaak een veel zwaarder gewicht krijgen dan voorzien, terwijl de onslagrechtelijke en psychometrische context vaak onvoldoende is onderzocht. Wel kan je stukken toezenden, zodat we in overleg oplossingsrichtingen bedenken. Hoe we met geheimhouding en privacy omgaan, lees je ►hier.

Waarom is dit oriëntatie-programma er eigenlijk gekomen?

 

Eerste reden: een basis selectiedesign efficiënter laten verlopen.

Het Basis Selectie Design bieden we al een tijdje aan. Dat Selectie-bij-Reorganisatie op sommige aspecten iets heel anders is dan reguliere intreeselectie, dat voelen veel mensen inituïtief wel aan. Maar als puntje bij paaltje komt, willen veel mensen vasthouden aan wat ze aan selectieprocedures, tests, en leveranciers op de plank hebben liggen. Of ze willen graag vasthouden aan ideeën en opvattingen die ze al jaren hebben.

Rode draad in SbR is, dat je koste wat kost onnodige afwijzingen voorkomt, maar tenzij arbeidsmarkten krap zijn, is daartoe geen morele druk bij reguliere selectie. Dus bij SbR gooi je het over een andere boeg. En als het er op aankomt, houden veel mensen dan toch vast aan hun routines uit reguliere selectie, met alle gevolgen van dien.

In de advisering over een BSD of bij SBR als integrale dienst ging daarom veel tijd zitten in uitleggen en "debunken". De dienstverlening werd daardoor duur voor klanten. Om die reden hebben wij het oriëntatieprogramma gemaakt. Dat vergt een zekere tijdsinvestering vooraf, maar daarna kom je in een BSD of in SBR een stuk verder.

In ruil voor je tijdsinvestering vooraf, krijg je een deel van het ROP gerestitueerd (zie voorwaarden onder aan overzicht). De tijd die veel mensen over houden omdat ze een ROP deden, kunnen ze besteden aan extra, gratise stapelitems die je aan het BSD kan toevoegen.

Een tweede reden is het vergemakkelijken van inspraak en betrekken van stakeholders

Om kort te gaan: als iedereen dezelfde taal spreekt is het gemakkelijker om een taai probleem als SbR, waarover altijd al zoveel misverstanden bestaan, aan te pakken. Met het ROP kan de benodigde inhoud gemakkelijker gedeeld worden met alle stakeholders.

In reorganisaties wordt vaak in teams besloten, als iedereen daarin dezelfde taal spreekt, gaat dat besluitvormingsproces sneller. Omtrent reorganisaties, en met name over de arbeidsrechtelijke terminologie, is een woud aan misverstanden ontstaan. Gezien de historisch zo gegroeide dominante positie van juristen in dit veld, zijn voor een aantal selectie-technische zaken wel hele ambiguë woorden gekozen. Ze ontaarden vaak in spraakverwarringen die een oplossing niet vergemakkelijken. Wij introduceren daarom een overzichtelijk, en zo on-technisch mogelijk begrippenlijstje waarmee iedereen kan werken. Verleden, kansen, of bewijzen is er een voorbeeld van.

 

Twee soorten opdrachten.

​​

Wat is het BSD?

Item 1 uit de routekaart , het Basis selectie-design, is als "vaste prijs Formule BSD" af te nemen. Een basis-selectiedesign is een overzichtelijke opdracht, in veel selectie-situaties de basis van alle verdere items, maar heeft ook eigenstandige waarde voor organisaties. Voor routekaartitem 1 hebben we daarom een vaste prijs.

Let wel: in de BSD-formule zijn een aantal elementen gratis opgenomen, zoals toegang tot webinars voor 10 personen, toegang tot de voortgangsmonitor, en de tekstschrijver voor het rappart. In niet-vaste prijs formules dienen die allemaal afzonderlijk betaald te worden.

Overige ►items uit de routekaart die als afzonderlijke opdracht van beperkte omvang geplaatst kunnen worden. Deze items zijn op twee manieren te herkennen: 1/ door blauwe omkadering van het itemnummer in de routekaart, of door 2/ opname in het overzicht dat we aanduiden met ►Plaat 05. Deze items hebben geen standaardtarief zoals bij de vaste prijs formule. We werken hier op uurbasis. Laatste werkwijze is dan de "derde opdrachtformule", naast het ROP, het restitueerbare oriëntatie-porgramma, en al genoemd BSD, het Basis Selectie-Design.

De reden dat we hier op uurtarief werken, is dat er juist over selectie, en helemaal over Selectie-bij-Reorganisatie, dikwijls veel onenigheid bestaat. Daarom is vaak niet van te voren is te overzien hoeveel tijd aan overleg, commitment behalen, inspraak, e.d. besteed moet worden.

Stapelopdrachten (= [S] ) kunnen gratis of deels gratis boven op een BSD gestapeld worden, indien er efficiënt gewerkt wordt en er daardoor adviestijd over is. Resterende adviestijd wordt dan in mindering gebracht op de prijs van de stapelitems. Informeer in intake naar exacte voorwaarden.

​​

Wat zijn de tarieven? En hoe zit het met de restitutie bij stapelen?

Item 1 uit de routekaart , het Basis selectie-design, is als "vaste prijs Formule BSD" af te nemen. Een basis-selectiedesign is een overzichtelijke opdracht, in veel selectie-situaties de basis van alle verdere items, maar heeft ook eigenstandige waarde voor organisaties. Voor routekaartitem 1 hebben we daarom een vaste prijs.

Let wel: in de BSD-formule zijn een aantal elementen gratis opgenomen, zoals toegang tot webinars voor 10 personen, toegang tot de voortgangsmonitor, en de tekstschrijver voor het rappart. In niet-vaste prijs formules dienen die allemaal afzonderlijk betaald te worden.

Overige ►items uit de routekaart die als afzonderlijke opdracht van beperkte omvang geplaatst kunnen worden. Deze items zijn op twee manieren te herkennen: 1/ door blauwe omkadering van het itemnummer in de routekaart, of door 2/ opname in het overzicht dat we aanduiden met ►Plaat 05. Deze items hebben geen standaardtarief zoals bij de vaste prijs formule. We werken hier op uurbasis. Laatste werkwijze is dan de "derde opdrachtformule", naast het ROP, het restitueerbare oriëntatie-porgramma, en al genoemd BSD, het Basis Selectie-Design.

De reden dat we hier op uurtarief werken, is dat er juist over selectie, en helemaal over Selectie-bij-Reorganisatie, dikwijls veel onenigheid bestaat. Daarom is vaak niet van te voren is te overzien hoeveel tijd aan overleg, commitment behalen, inspraak, e.d. besteed moet worden.

Stapelopdrachten (= [S] ) kunnen gratis of deels gratis boven op een BSD gestapeld worden, indien er efficiënt gewerkt wordt en er daardoor adviestijd over is. Resterende adviestijd wordt dan in mindering gebracht op de prijs van de stapelitems. Informeer in intake naar exacte voorwaarden.

bottom of page