top of page
SELPoCAST
SbR Nadenker 4
00:00 / 11:02
Stop met afspiegeling-bashing

Sommige reorganisatie-effecten haal je niet langs andere weg, dan met afspiegeling. Dat zal tegen de intuïties van velen ingaan. Vooral in situaties van reeds bestaand wantrouwen, en een gering verschil in vereisten tussen oude en nieuwe functie, waarvoor je alles afwegend ook zonder selectie op eigenschappen kunt, is het beter, gewoon, simpel en overzichtelijk voor die afspiegeling te gaan. Wat kun je tegen deze kritiek doen?

Er zijn aanwijzingen dat mensen die ontslag kregen na afspiegeling eerder weer een baan vinden, en bovendien minder stigmatisering op de arbeidsmarkt tegenkomen, dan mensen die na selectie op eigenschappen. Een afwijzing na selectie op kwaliteit, geeft loopbanen dus op langere termijn een dreun. Afspiegeling daarentegen kent als het ware een soort toevalselement, zoals bij loting voor studie. Wie de reorganisatie dus met deze laatste principes inricht, kan laten zien dat bij zorg heeft voor blijvers en vertrekkers.

bottom of page