top of page
3/ Selectie-bij-Verniewreorganisatie
als integrale dienst
1.

Een vernieuw-reorganisatie

is geen afvloei-reorganisatie

De wet geeft  vrijheid om  preventief de organisatie aan te passen. Dus niet alleen in allerhoogste nood! Stelregel: hoe meer verandering in functie-inhoud, hoe groter de selectievrijheid.

Dus: loutere arbeidsplaatsreductie in een gelijkblijvende functie? Hier geen selectievrijheid, maar zgn. 'afspiegeling'. Laatste proces ondersteunen wij niet.

►Klik op voor vergroting

► Intake

1/ wettelijke noodzaak afspiegelen uitsluiten

2/ vraag inventariseren in intake-verslag

3/ reeds verricht voorwerk inventariseren

► Evt. oriëntatie-programma:

4/ Restitueerbare oriëntatie met als doel om haalbaarheid  in praktische, financiële, juridische, en sociale zin in te schatten, zonder gedetailleerd schriftelijk selectie-plan.  We gaan dit alleen met je aan als dit ook waarde oplevert zonder vervolg. Daarom is er altijd een video-intake vooraf.

► Dan: Selectie-design of SbR-integraal

(na of zonder oriëntatie-programma):

5/ onbeperkte adviesrelatie met kernteam

en in overeengekomen adviesdomeinen

6/ binnen afgebakende tijd (2 of 3 maanden)

7/ maandelijkse facturatie (na aftrek kosten van evt. oriëntatie-opdracht).

"Niet-uitwisselbare functie" = wel selectievrijheid", en dan in 2 niveaus:

► Vooraf bepalen: mate van

....ontslagrechtelijke ....selectievrijheid:

Functie is uitwisselbaar .....

  • Niet, maar 'terugkerende taken'

  • Niet want: */functie-inhoud helemaal anders, of **/zo geregeld bij CAO, of ***/geen massa-ontslag (<20 mensen in identieke functie binnen 3 maanden ontslag)

.........of, ****/reguliere intreeselectie

Selectie-ambitie dilemma

verleden, kansen, of bewijzen?

Selpo's rol: kijken of je nòg verder kan.....

Startposities over selectie, vooral in reorganisaties worden nog wel eens ingenomen vanuit ideologische halsstarrigheid. Of omdat "schijn zijn werd" als het om afspiegeling gaat: het bestaat al zo lang (82 jaar), dat men er voordelen aan is toe gaan kennen die er bij nadere beschouwing helemaal niet zijn.

......Als het zo is, dat gezien budget, gezien wettelijke vrijheidsgraden, en gezien beschikbare tijd, er selectiemogelijkheden zijn met meer sociale, juridische, en bedrijfseconomische opbrengsten (want die gaan vaak samen), dan wijst Selpo daar op. Een onderhandeling in die richting kan dan starten.

Webinars

Voor: alle Stakeholders

  • Opgenomen

  • Interactief

  • Mate van detail zelf te beïnvloeden (45mn minimaal per webinar)

  • Minimaal vereist voor iedereen: 4 modules met rode letters.

  • Diverse aanvullende modules naar keuze.

Selpo - Plaat H - De Zes Designregels voor SbR.jpg
Dit is een screenshot ►Klik op voor groot formaat

Uiteindelijk selectie-design:

Keuze uit: 8 selectiemanieren

 

8 ..►geschiktheden, verdeeld over drie .........hoofdselectiemanieren =

.........►selectie-ambitie dilemma

► Procedure-inrichting

+3..typen rangordening (ook ..........ontslagrechtelijke)

+4 typen benoemingsbeslissing (ook ..........ontslagrechtelijke)

* a.d.h.v. niveau van selectievrijheid:

.......1/ Instellen ondergrens

......2/ Procedure-inrichting (getrapt)

......3/ Kandidaatvolgorde.(ontslagrecht)

* indien probabilistische tests ook nog:

......4/ Statistische modellering

Voortgangsmonitor

laat iedereen het hele proces volgen, ook de

inspraakorganen

Q & A

Standpunt innemen over selectieplan

   Deelnemers kunnen hun vragen van te voren per mail indienen. Zo wordt er van te voren een agenda voor de Q&A-sessie gemaakt.

Voorkom willekeur

​Ga eens op de stoel van de rechter zitten

Reorganisaties werden nogal eens geënsceneerd om van mensen af te komen. Zorg dat de inspraakorganen je selectieplan steunen. Laatste is dus een toets op willekeur door OR, PV, of vakbonden, want van willekeur houdt de rechter niet. Houd elkaar vooraf in de gaten, en voorkom afkeuring van je aanpak achteraf. Als het UWV bijvoorbeeld niet meegaat in een door jouw organisatie uitgevoerd plan, sta je in beroep bewezen (jurisprudentie) sterker, als OR/PV, en bonden je selectieplan goedkeurden. Betrek hen proactief, ook buiten de kaders van de inspraakwetten om.

Stakende stemmen?

Kies vrijwillig voor de

 

'Gulden Middenweg'!

Vermeng selectie met een afspiegel-element

Als de stemmen staken over een acceptabele aanpak,  dan is er een middenweg tussen oningeperkte selectie en afspiegeling. Met de juiste selectie-technische parametrisatie haal je hiermee alle denkbare selectie-rendement Je kunt hier dus ook vrijwillig voor kiezen, onafhankelijk van de wettelijke verplichtingen (Voor ingewijden: bij "nieuwe functie met terugkerende taken" = in onze termen "middenniveau van selectie-vrijheid").

Onderhandelen, bij- en vaststellen.

Online of in vivo

= Invulling van ►Module Z

 

Selectie-uitvoering voorbereiden

 

 

Interviewtraining

- Groepen van max 6 .....deelnemers

- met inzet van getrainde .....acteurs als kandidaat

 

Selectie

inkopen

Voor: HRM en Management

* Met webinars vanaf 2023.

* Tot dan met advies.

* Selpo voert zelf geen selectie uit, ► behalve het  regisseren van interviewpanels.

 

Reorganisatieleiders

begeleiden

 

 

​Artikel 13 Ontslagregeling UWV: selectievrijheid krijgen

 

 

Communicatie met reorganisatie-kandidaten

Elma van Iersel

 

 

Beroepszaak UWV

Rechtbank

-Vanaf voorjaar 2023

-Met samenwerkende ...advocaten.

 

Selection Policy Design

2/ Een kernteam van max. vier mensen maakt
met Selpo het concept selectie-design

2.
►Klik op foto voor link

Wie selectie-vrijheid eist, bewijst

Rechters zijn genegen om van  "afspiegeling" af te zien als er "selectienoodzaak is". Maak je laatste duidelijk, dan kan de rechter een besluit van het UWV overschikken. Maar dan moet je wel duidelijk maken waarom dat in jouw geval zou moeten. En dat iedereen (!) erachter staat. Reorganisaties worden vaak in  scene gezet, dus laat zien dat je willekeur hebt voorkomen met een onberispelijk instemmingsrechtelijk traject.

Trek het breed, sta sterk.

1.

1/ Bepaal je omgang met
het massa-ontslagrecht.
Hoe groot is de psycholo-
gische selectienoodzaak ,
en hoe ver wil je gaan om
de bijbehorende selec-
tievrijheid van UWV te
krijgen?

►Voortgangsmonitor:
Item 0.2 - 0.7

3/ Zorg dat iedereen dezelfde taal spreekt.

Presenteer het Selectie-design aan de achterban.

►Voortgangsmonitor:
zeven instem-thema's

3.

Wijzig zonodig onder-delen, en stel het selectieplan vast.

De Gulden Middenweg

Locatie gehuurd bij Drents Museum Assen

0.

0/ Intake : oriëntatie-, of
hoofdopdracht

► Zelf doen / Uitbesteden?
Dit is een screenshot ►Klik erop voor link naar pagina
4.

4/ Selpo ondersteunt desgewenst bij de uit-
voering/implementatie.

►Klik op voor vergroting
►Klik op voor vergroting
► S.b.R voor kleine bedrijven / afdelingen
Moduletrap 13jun22_edited.jpg
Dit is een screenshot ►Klik op voor groot formaat

Link naar complete voortgangsmonitor

Voortgangsmonitor 2_edited.jpg
Dit is een screenshot ►Klik op voor groot formaat

Hiermee kan ook aan instemmings-
rechtelijke verplichting  voldaan worden

Ontslagrecht Selectiepsychologie Instemmingsrecht 
Selectie-bij-Verniewreorganisatie
als integrale dienst
bottom of page