top of page

Het probleem met Artikel 13 Ontslagregeling:

een stelselmatige onderschatting van selectienoodzaak

Synopsis van te verschijnen position paper No. 16

bottom of page