top of page
Verkleind totaaloverzicht - als pdf
Focus op samenhang ontslagrecht <> selectie.

Compacte weergave t/m module Z, zonder implementatie-modules. Zonder detailinformatie
pdf-file-3-512 in rgb 16-16-96.png

Beschrijving
van Modules

Glijd over + klik op onderstaande boxen voor uitgebreide beschrijving

Selectie-bij-Reorganisatie

1.1

Uitwisselbaarheid van functies en mate van selectievrijheid

Artikel 13 Ontslagregeling en haar relatie tot selectie.

Als je selectievrijheid hebt zijn de res-terende ontslagrechtelijke inperkingen geen probleem voor het halen van goed selectie-rendement. Maar: waarom roept iedereen toch steeds het tegendeel? Een verklaring.

Maar hoofdvraag is: in welke mate heb jij selectievrijheid? Leer bepalen.

Voorloopmodule: ontslag-
recht en selectievrijheid

Logootje s met witte rand.png

Selection Policy Design


Indien duidelijk is dat je
(bijv. arbeidsrechtelijk gezien)
"►Selectievrijheid hebt"
gelijk naar:


 

Verplicht voor iedereen
d
ie wil meepraten. Met interactieve "romp" van ca. 45 minuten, en facultatieve "uitbreiding" of zelfs
"verdieping"" naar keuze.
Modules met
 
rood nummer

Welke geschiktheden zijn er? Wat is fair, wat niet? Hoe hangen ze samen met selectiemanieren? Waarom is daarin overlap? Waar-om discrimineren we altijd weer?

A.1

Kenmerken en Eigenschappen

Selectie & Sociologie

Hoe meer selectie oplevert, hoe meer het van je verlangt. Kosten en logistiek zijn te overzien. Grootste offer: misvattingen, beroepsdeformaties, en ideologie .

Het Selectie-ambitiedilemma

B.1

Selectie & Financiële Opbrengst

1.2 Facultatief

Er is nooit goed nagedacht over selectie waarmee in uiterste consequentie een overeenkomst  ver-broken wordt, zoals in reorganisaties.

Iedereen zal intuïtief aanvoelen dat SbR  bijzondere kwaliteitswaarborgen aan kandidaten moet bieden. Maar welke dan? Je kan SbR uit gemak wel zien als gewone intree-selectie, maar dat is het niet. We sluiten aan bij oeroude principes uit het recht, en zetten die om naar psychometrie.

Synopsis voor toek. position paper No. 11 . Binnenkort ook als video
Het theoretische gat voor
Selectie-bij-Reorganisatie

Hoe meer een sollicitant tijdens de selectie kan laten zien wat de praktijk vraagt, hoe beter. Dat is duur. Maar hoed je voor zwendel in goedkope alternatieven!

Waarachtigheid(-zwendel)

B.2

Inkoopblunders

Selectiemanieren in 10 scenario's

* Bedrijfseconomische effecten

* Sociale effecten

* Juridische effecten

Soms wil je alles, soms kan weinig.

C.1

Gewenste Selectie-effecten

Sociale en Juridische opbrengsten

Ze zijn goedkoop, tests, maar behoeven modellering. Klein budget en grote begrijpelijkheid gaan niet samen. Je moet de weg kennen indien je tests overweegt.

Toekomstig

Nog geen beschrijving

D

D

Binnenkort:​ facultatief

Tests en procedure-modellering

Hoe zet je de extra morele waar-borgen voor de reorganisatie-kandidaat praktisch om in selec-tiedesign? Een handleiding.

Het theoretisch gat voor SbR is in module 1.2 gedicht met het formu-leren van waarborgen. Nu moet je dat praktisch omzetten. Hoe haal je maximale sociale, economische, en juridische effecten voor zowel werk-gevers als werknemers? Zes regels wijzen de weg. Want wat bij intree-selectie kan, kan niet bij SbR!

1.3

Zes designregels voor SbR Paper No. 12.
Binnenkort als video

1.4 Facultatief

Koste wat kost aan afspiegeling vasthouden?

Ontslagvolgordekenmerken (OVK) bestaan al meer dan 80 jaar. Door de nazi's ingevoerd. Om het UWV uit de wind te houden. Door een stommiteit niet afgeschaft na de oorlog, in alle buurlanden wel. Daarna in stand ge-laten. Om het UWV uit de wind te houden. Omdat ze zo lang bestaan kenden we aan OVK morele meer-waarde toe. Zit die er eigenlijk wel in? Ja, in maar één type reorganisatie. Anders is het gewoon discriminatie.

Handelingsverlegen uit valse loyaliteit? Paper No. 13

Persoonlijkheid is meer dan de test,  maar toch je kunt er niet zoveel mee in selectie. Misschien is dat niet zo erg, want het is overal. Het bepaalt sterk wat mensen doen, en met welke stijl, boven op een talent.

E

Binnenkort: facultatief
Persoonlijkheid

* Module F: Faking

* Minderhedeninclusie

* Selectie & A. I.

* Management Development

* etc.

Toekomstig

Nog geen beschrijving

F,
G,
H,
...

In de toekomst: facultatief

Finale onderhandeling met

alle stakeholders

Het kernteam maakte een selectie-design. Iedereen heeft met de webi-nars kunnen volgen waarom. Nu kan het bij- en vastgesteld worden.

Z

Finale onderhandeling

I.

II.

III.

II.

III.

IV.

IV.

Positiebepaling Massa-Ontslagrecht

Verwerving Basis-Kennis Selectie-manieren

Bepaling Gewenste Selectie-effecten

Vaststellen Selectie-beleid

Webinar Modules

Persoonlijkheid

V.

Implementatie

Implementatie

Wie in reorganisaties in de hoofdrol gaat, neemt geen gemakkelijke rol op zich. Sommigen wapenen zich daartegen met cynisme, of met studentikoze oorlogstaal, zoals "collateral damage", "victims and survivors". Dit is geen videogame! En reorganisatie-kandidaten zijn niet je vijanden! Maar jij in de ogen van sommigen wel, van velen niet. Houd dus balans, wees eerlijk, en maak er geen corona-persconferentie van: loze beloften die je weer moet intrekken.

3.1

Ondersteuning reorganisatie-leiders

De markt is vol met aanbieders. Sommigen zijn serieus, anderen niet. Psycholoog is geen publiekrechtelijk beschermd beroep.

De markt is laten we zeggen "semi-gereglementeerd". Voor wat wij noemen "Probabilistische tests" is er een kwaliteitsregister. Alle andere instrumenten bevinden zich op een vrije markt. Met alle excessen naar beneden, maar ook met hele gewetensvolle aanbieders. Hoe maak je de schifting?

En hoe stem je een wervingsbureau op je selectieprocedure af? Beloon je voor elke aangebrachte kandidaat, of voor elke geplaatste? Wat corrumpeert hier, en wat niet?

We bieden ondersteuning bij:

- inkoop

- afstemming met een modelleur, in geval van probabilistische tests

- aanbesteding aan meerdere partijen

- herinrichten van individueel assesment: minder rapportage, meer betrouwbaarheid

- ook inkoop van trainingen, MD-pogramma's, etc.

De finale onderhandelingen gaan in contact, de voorbereidingen online, 1-op-1 met de reorganisatie-coordinator, tegen fixed fee.

Wij nemen geen commissie op het ingekochte, en dragen ook zelf geen partijen aan, laat staan dat we van hen retrocommissie verlangen.

4.1

Inkoop

*

Van Module 1.1 , A.1, & B.2 : de samenvatting vooraf, die in deze modules zit, en die steeds ongeveer 20 minuten duurt, is een oriëntatie-webinar opgenomen, dat vrij toegankelijk is.

Het heet: Selectiedesign, de essentie. Kortweg: de essentie.

bottom of page