top of page
Selection Policy Design
Selection
Policy

Design
selpo logo nieuwe stijl witte rand v1.png
Ondernemingsraden
... en onze specialiteiten​ ...

 

Waarmee helpen wij je?
Personeelsmensen

De Essentie

Sneak preview video van ons Resti-tueerbare Orientatie Programma

 

Klik op plaatje voor link

Laden kan even duren ...

Video van ongeveer anderhalf uur. Deze bevat de samenvattingen vooraf van de interactieve webinars uit het ►restitueerbare oriëntatieprogramma (ROP).

Shot 7.JPG

Eerste deel van de video

Massa-ontslagrecht & Selectievrijheid uit ►Module 1.1 .

 • Afspiegelen is zo gek nog niet, maar de uitvoering  is een hel.

 • Hoe maak je die uitvoering toch hanteerbaar? Met inspraak!!

 • Onderscheid tussen selectie-noodzaak en selectievrijheid, als alternatief voor "uitwisselbaarheid van functies"

 • Hoe overtuig je UWV van  se-lectienoodzaak. Doe dat goed...

 • ...en je hoeft nergens op selec-tierendement in te boeten. Zelfs niet bij afspiegeling!

Tweede deel van de video

Kenmerken & Eigenschappen :

Selectie, Eerlijkheid, Diversiteit uit

uit ►Module A.1 .

 • Sociologische en biologische kenmerken winnen het steeds weer van selectie op eigen-schappen, terwijl dat altijd als de faire optie gold.

 • Wat zijn eigenlijk kenmerken, en waar gaan ze over in eigenschappen?

 • Alle selectievragen komen uiteinlijk uit op een keuze van een uit drie: Verleden, Kansen, of Bewijzen.

Derde deel van de video

Het  Selectie-ambitiedilemma uit ►Module B.1 .

 • In gedachten moet je elke selectievraag in een arbeids-proef zien onder te brengen: die heeft alle zes opbrengsten die we onderscheiden.

 • Dat zal niet altijd lukken, maar met elke stap  in selectie-ambitie naar beneden ontvallen je steeds andere effecten.

 • Welke effecten wil jij?

 • En hoe laag kan je dan gaan?

Klik op plaatjes voor vergroting

Ook in derde deel van de video

Waarachtigheidszendel uit ►Module B.2 .

 • Sommige tests zijn van een overdonderend realisme.

 • Maar de sollictant geeft  een reactie op meerkeuze-niveau.
 • Hoed je voor inkoopblunders!

Klik op plaatjes voor vergroting

Klik op plaatjes voor vergroting

Klik achter ► om doorgelinkt te worden

► Intreeselectie

 • design

 • modellering

 • inkoop

► Interviewtraining

 • voor intree en MD

 

 

Selpo voert zelf geen selectie uit.

Klik op driehoeken voor links

Selectie-bij-Vernieuwreorganisatie

 • selectiebeleid ontwerpen

○ selectie-psychologisch

○ bedrijfspsychologisch

○ arbeidsrechtelijk*

○ instemmingsrechtelijk

 • selectiediensten inkopen

 • instemming van de OR verkrijgen

klein loogootje s dikke witte rand blauw-oranje.png

Reguliere

intreeselectie

 • selectiebeleid ontwerpen

selectie-psychologisch

 • selectiediensten inkopen

 • wervingsdiensten inkopen

 • onnodige afwijzing voorkomen

Basis Selectie Design Intree-selectie
...........BSD-intree

Restitueerbaar Oriënteer Programma
.........ROP-intree

Klik op driehoeken voor links

*

Wij ondersteunen geen loutere inkrimp-reorganisaties

(= toepassen 'afspiegelprincipe' voor afvloeien).

We verwijzen wel (commissieloos) door.

Wel helpen we een keuze maken tussen afspiegeling of

selectie op eigenschappen

(= selectie "op kwaliteit").

Afspiegelen heeft ook in vernieuwreorganisaties

 veel grotere voordelen dan men vaak denkt!

Wat is een "vernieuw-reorganisatie" niet?

1/ Vernieuw-reorganisaties hebben niet loutere personeelsreductie als focus (dat zou dan i.d.d. een "inkrimp-reorganisatie" zijn) ,

2/ maar ze hebben wel een focus op een andere organisatie-inrichting, met daarin nieuwe functies met nieuwe en inhoud en daardoor met nieuwe eisen

3/ en bovendien is het expliciete wens om er alles aan te

doen om zittend personeel in huis te houden.

*

*

Dit is Selectie-bij-Vernieuwreorganisatie wel:

4/ Het is er op gericht zittende mensen, van oude functies dus, voor die nieuwe functies op geschiktheid te beoordelen

5/ met respect voor niet alleen de letter, maar ook de geest van het ontslag- en instemmingsrecht.....

............................................................................................

6/ en met ►de Routekaart selectiedesign komen we tot planmatige reductie van bedrijfs-psychologische impact voor blijvers en ongeschikt bevonden vertrekkers,

7/ met name door koste wat kost onnodige afwijzingen te voorkomen op een manier die voor leken begrijpelijk is.

8/ Die 'leken-begrijpelijkheid' bereiken we met:....►De Zes Designregels

Dr. G.W. (Gert) Keen

Gert Keen

Dr. G.W. (Gert) Keen

Bedrijfspsycholoog, romanist en germanist

25 Jaar ►praktijk-ervaring

in selectie.

7.600 Kandidaten geïnterviewd

48 Reorganisaties begeleid voor m.n. selectie, sociaal plan, en instemmingsrecht.

 

Verder uwv Artikel 13

Ontslagregeling en beroepszaken daarover, en  tenslotte selectie-inkoop.

 

 

►Promotie op eigen selectiemethode, 4.900 kandidaten in 7 landen

'Skill Audit Peoplemanagement'

Dr. G.W. (Gert) Keen

Bedrijfspsycholoog, romanist en germanist

Foto

Klik op plaatjes voor vergroting

SELPoCAST

de laatste aflevering:

SELPoCAST

een greep uit overige afleveringen

►F-1 Ons massa-ontslagrecht gaat niet ten koste van selectierendement.

De reden: Een harde persoonlijk-heidstechnische realiteit: we lijken veel meer op elkaar, en presteren veel homogener dan onze culturele idealen doen geloven.

►P-1 Elk selectiedesign komt neer op de vraag: Verleden, Kansen, of Bewijzen.

Niet eenvoudig om te doorzien, toch zet men vaak probabilistische tests in. Dat is dus voorkeur voor "kansen". In reorganisaties past dat niet. Reden: onnodige afwijzingen.

►P-3  Selectiedefaitisme in reorganisaties.

Van SbR is voor veel mensen geen chocola te maken. Iedereen voelt inituïtief wel aan dat je hier niet zo kan handelen als bij intree-selectie, maar waar zitten dan de verschillen? Als je die ziet, gloort hoop.

►P-4 De waanbeknotting door ons massa-ontslagrecht.

Ons massa-ontslagrecht is dan weliswaar complex (het was recen-telijk zelfs nog complexer), maar je hoeft nergens op selectierende-dement in te boeten. Waarom roept iederen dat dan toch? Omdat men het overzicht kwijt is.

Binnenkort

►P-5 Faking.

Het middel is erger dan de kwaal, altijd.

Moobiele website met beperkte mogelijkheden.

 

Selectie-bij-Verniewreorganisatie
als integrale dienst, in vier stappen

klein logootje S v16 okt22.png
1.

Ontslagrecht

Selectie-noodzaak en
-vrijheid
vaststellen

h!
Voor kernteam van vier mensen

Hoe sta je t.o.v. het

ontslagrecht?

CAO, AVV, of UWV?

Als jij selectie-psychologisch gezien moet selecteren, mag

je dat dan ook?

Specialiteit van SELPO:

een middenweg tussen selectie op kwaliteit

en afspiegeling

► Gulden Middenweg
2.

Selectie-
psychologie

Selectie
Design

Te volgen met  ►voortgangs-monitor.

Te verifiëren met opgenomen, inter-actieve, Webinars.

 

Vraag-en-antwoord sessie (Q & A) tussendoor.

3.

Instemmings-
recht

Presentatie aan achterban

Voor àlle
stakeholders

Onderhandeling, live online, en/of in vivo in geval van conflict.

Geef een

vernieuwende draai

aan het instemmingsrecht met

de

►voortgangsmonitor.

4.

Implementatie

Ondersteuning
bij implementatie van het selectiebeleid

Voor HRM /
Management
Selpo voert zelf
geen selectie uit ,
op regie van interviews na
 • Communicatie met reorganisatie-

...........kandidaten (vgm 12)

 • Selectie inrichten

 • Selectie inkopen

 • Interviewtraining

 • Artikel 13 Ontslag-regeling bij UWV

 • Beroep tegen UWV

 • Reorganisatie-leiders versterken

Voor kernteam van vier mensen
Ontslagrecht  Selectiepsychologie  Instemmingsrecht

Klik op plaatjes voor vergroting

Uitleg SbV-R
Wat doen wij daar?
Wij voorkomen
 • inboeten op selectierendement
 • onnodige afwijzingen
 • onnodige weerstand, en
 • juridisering achteraf
Wat bereik jij met ons?
Jij
 • voorkomt : onnodige krenking
 • voorkomt : onnodige weerstand
 • voorkomt : juridisering achteraf
 • voorkomt: onnodige afwijzing
Stapel opdrachten:
van klein naar groot

Selectie-bij-Reorganisatie

 • voor kleine bedrijven

 • voor grote bedrijven

 • advies aan OR over selectie-gebruik en misbruik

► Personeelstekorten

 • interviewen bij personeelstekorten

 • selectiedesign: testen op ondergrenzen en dan met sollicitant onderhandelen over ontwikkeltraject

Selpo voert zelf geen selectie uit.

bottom of page