top of page
Selection Policy Design
Ondernemingsraden
... en onze specialiteiten​ ...

 

Waarmee helpen wij je?
Personeelsmensen

De Essentie

Sneak preview video van ons Resti-tueerbare Orientatie Programma

 

Klik op plaatje voor link

Laden kan even duren ...

Video van ongeveer anderhalf uur. Deze bevat de samenvattingen vooraf van de interactieve webinars uit het ►restitueerbare oriëntatieprogramma (ROP).

Shot 7.JPG

Eerste deel van de video

Massa-ontslagrecht & Selectievrijheid uit ►Module 1.1 .

 • Afspiegelen is zo gek nog niet, maar de uitvoering  is een hel.

 • Hoe maak je die uitvoering toch hanteerbaar? Met inspraak!!

 • Onderscheid tussen selectie-noodzaak en selectievrijheid, als alternatief voor "uitwisselbaarheid van functies"

 • Hoe overtuig je UWV van  se-lectienoodzaak. Doe dat goed...

 • ...en je hoeft nergens op selec-tierendement in te boeten. Zelfs niet bij afspiegeling!

Tweede deel van de video

Kenmerken & Eigenschappen :

Selectie, Eerlijkheid, Diversiteit uit

uit ►Module A.1 .

 • Sociologische en biologische kenmerken winnen het steeds weer van selectie op eigen-schappen, terwijl dat altijd als de faire optie gold.

 • Wat zijn eigenlijk kenmerken, en waar gaan ze over in eigenschappen?

 • Alle selectievragen komen uiteinlijk uit op een keuze van een uit drie: Verleden, Kansen, of Bewijzen.

Derde deel van de video

Het  Selectie-ambitiedilemma uit ►Module B.1 .

 • In gedachten moet je elke selectievraag in een arbeids-proef zien onder te brengen: die heeft alle zes opbrengsten die we onderscheiden.

 • Dat zal niet altijd lukken, maar met elke stap  in selectie-ambitie naar beneden ontvallen je steeds andere effecten.

 • Welke effecten wil jij?

 • En hoe laag kan je dan gaan?

Klik op plaatjes voor vergroting

Ook in derde deel van de video

Waarachtigheidszendel uit ►Module B.2 .

 • Sommige tests zijn van een overdonderend realisme.

 • Maar de sollictant geeft  een reactie op meerkeuze-niveau.
 • Hoed je voor inkoopblunders!

Klik op plaatjes voor vergroting

Klik op plaatjes voor vergroting

Klik achter ► om doorgelinkt te worden

► Intreeselectie

 • design

 • modellering

 • inkoop

► Interviewtraining

 • voor intree en MD

 

 

Selpo voert zelf geen selectie uit.

Selectie-bij-Vernieuwreorganisatie*

 • selectiebeleid ontwerpen

○ selectie-psychologisch

○ bedrijfspsychologisch

○ arbeidsrechtelijk*

○ instemmingsrechtelijk

 • selectiediensten inkopen

&   ons wapenfeit

 • instemming van de OR verkrijgen

En jij
werkt in reorganisaties om de ontslagrechtelijke* hobbels heen bij selectie, zodat je niet op rendement inboet, zonder juridisch en moreel scherp aan de wind te zeilen.

Klik op blauwe driehoeken voor links

Stapel opdrachten:
van klein naar groot

Reguliere

intreeselectie

 

 • selectiebeleid ontwerpen

selectie-psychologisch

 • selectiediensten inkopen

 • wervingsdiensten inkopen

&   onze kernfocus

 • onnodige afwijzing voorkomen

En jij
bepaalt in intreeselectie samen met ons, of "niet selecteren" in jouw geval de beste selectie is bij het voorkomen van onnodige afwijzingen, vooral daar waar anderen de impliciete voorselectie al voor je gedaan hebben. Wij helpen bepalen wanneer laatste het geval is.

Klik op oranje driehoeken voor links

Basis Selectie Design Intree-selectie
...........BSD-intree

Restitueerbaar Oriënteer Programma
.........ROP-intree
Stapel opdrachten:
van klein naar groot

*

Wij ondersteunen geen loutere afvloei-reorganisaties

(= toepassen 'afspiegelprincipe').

We verwijzen wel (commissieloos) door.

Wel helpen we een keuze maken tussen afspiegeling of

selectie op eigenschappen

(= selectie "op kwaliteit").

Afspiegelen heeft in sommige situaties veel grotere voordelen dan men vaak denkt!

Wat is een "vernieuw-reorganisatie" niet?

1/ Vernieuw-reorganisaties hebben niet loutere personeelsreductie als focus (dat zou dan i.d.d. een "afvloei-reorganisatie" zijn) ,

2/ maar ze hebben wel een focus op een andere organisatie , met daarin nieuwe functies (= "niet-uitwisselbare functies" volgens de ontslagregeling)

3/ en bovendien is het expliciete wens om er alles aan te doen zittend personeel in huis te houden.

*

*

Dit is wel Selectie-bij-Vernieuwreorganisatie

4/ Het is er op gericht zittende mensen, van oude functies dus, voor die nieuwe functies op geschiktheid te beoordelen

5/ met respect voor niet alleen de letter, maar ook de geest van het ontslag- en instemmingsrecht.....

............................................................................................

6/ en met ►de Routekaart selectiedesign komen we tot planmatige reductie van bedrijfs-psychologische impact voor blijvers en ongeschikt bevonden vertrekkers,

7/ met name door koste wat kost onnodige afwijzingen te voorkomen op een manier die voor leken begrijpelijk is.

8/ Die 'leken-begrijpelijkheid' bereiken we met:....►De Zes Designregels

Dr. G.W. (Gert) Keen

Gert Keen

Dr. G.W. (Gert) Keen

Bedrijfspsycholoog, romanist en germanist

25 Jaar ►praktijk-ervaring

in selectie.

7.600 Kandidaten geïnterviewd

48 Reorganisaties begeleid voor m.n. selectie, sociaal plan, en instemmingsrecht.

 

Verder uwv Artikel 13

Ontslagregeling en beroepszaken daarover, en  tenslotte selectie-inkoop.

 

 

►Promotie op eigen selectiemethode, 4.900 kandidaten in 7 landen

'Skill Audit Peoplemanagement'

Dr. G.W. (Gert) Keen

Bedrijfspsycholoog, romanist en germanist

Foto

Klik op plaatjes voor vergroting

SELPoCAST

de laatste aflevering:

SELPoCAST

een greep uit overige afleveringen

►F-1 Ons massa-ontslagrecht gaat niet ten koste van selectierendement.

De reden: Een harde persoonlijk-heidstechnische realiteit: we lijken veel meer op elkaar, en presteren veel homogener dan onze culturele idealen doen geloven.

►P-1 Elk selectiedesign komt neer op de vraag: Verleden, Kansen, of Bewijzen.

Niet eenvoudig om te doorzien, toch zet men vaak probabilistische tests in. Dat is dus voorkeur voor "kansen". In reorganisaties past dat niet. Reden: onnodige afwijzingen.

►P-3  Selectiedefaitisme in reorganisaties.

Van SbR is voor veel mensen geen chocola te maken. Iedereen voelt inituïtief wel aan dat je hier niet zo kan handelen als bij intree-selectie, maar waar zitten dan de verschillen? Als je die ziet, gloort hoop.

►P-4 De waanbeknotting door ons massa-ontslagrecht.

Ons massa-ontslagrecht is dan weliswaar complex (het was recen-telijk zelfs nog complexer), maar je hoeft nergens op selectierende-dement in te boeten. Waarom roept iederen dat dan toch? Omdat men het overzicht kwijt is.

Binnenkort

►P-5 Faking.

Het middel is erger dan de kwaal, altijd.

Moobiele website met beperkte mogelijkheden.

 

Selectie-bij-Verniewreorganisatie
als integrale dienst, in vier stappen

klein logootje S v16 okt22.png
1.

Ontslagrecht

Selectie-noodzaak en
-vrijheid
vaststellen

h!
Voor kernteam van vier mensen

Hoe sta je t.o.v. het

ontslagrecht?

CAO, AVV, of UWV?

Als jij selectie-psychologisch gezien moet selecteren, mag

je dat dan ook?

Specialiteit van SELPO:

een middenweg tussen selectie op kwaliteit

en afspiegeling

► Gulden Middenweg
2.

Selectie-
psychologie

Selectie
Design

Te volgen met  ►voortgangs-monitor.

Te verifiëren met opgenomen, inter-actieve, Webinars.

 

Vraag-en-antwoord sessie (Q & A) tussendoor.

3.

Instemmings-
recht

Presentatie aan achterban

Voor àlle
stakeholders

Onderhandeling, live online, en/of in vivo in geval van conflict.

Geef een

vernieuwende draai

aan het instemmingsrecht met

de

►voortgangsmonitor.

4.

Implementatie

Ondersteuning
bij implementatie van het selectiebeleid

Voor HRM /
Management
Selpo voert zelf
geen selectie uit ,
op regie van interviews na
 • Communicatie met reorganisatie-

...........kandidaten (vgm 12)

 • Selectie inrichten

 • Selectie inkopen

 • Interviewtraining

 • Artikel 13 Ontslag-regeling bij UWV

 • Beroep tegen UWV

 • Reorganisatie-leiders versterken

Voor kernteam van vier mensen
Ontslagrecht  Selectiepsychologie  Instemmingsrecht

Klik op plaatjes voor vergroting

Wat bereik jij met ons?
Jij
 • voorkomt : onnodige krenking
 • voorkomt : onnodige weerstand
 • voorkomt : juridisering achteraf
 • voorkomt : onnodige selectiekosten.....
Uitleg SbV-R
Wat doen wij daar?
Wij voorkomen
 • inboeten op selectierendement
 • onnodige afwijzingen
 • onnodige weerstand, en
 • juridisering achteraf

Selectie-bij-Reorganisatie

 • voor kleine bedrijven

 • voor grote bedrijven

 • advies aan OR over selectie-gebruik en misbruik

► Personeelstekorten

 • interviewen bij personeelstekorten

 • selectiedesign: testen op ondergrenzen en dan met sollicitant onderhandelen over ontwikkeltraject

Selpo voert zelf geen selectie uit.

bottom of page